תוכלו למצוא אותנו

בטלפון:

5734546 03 972+

4460101 52 972+

בכתובת:

ת.ד 518 רמת גן,

521051 ישראל 

  • Grey Facebook Icon

בפייסבוק:

  • Disc to Disc:Disc copy to Disc
  • Disc to USB/Flash:Multi-source append copy to USB/Flash
  • USB/Flash to Disc:Multi-source append copy to disc
  • USB/Flash to USB/Flash:Multi-source append copy to one
  • USB/Flash

4-in-1 USB/DVD Series Flash to DVD Duplicator

model