תוכלו למצוא אותנו

בטלפון:

5734546 03 972+

4460101 52 972+

בכתובת:

ת.ד 518 רמת גן,

521051 ישראל 

  • Grey Facebook Icon

בפייסבוק:

  • Speed transfers up to 9 GB/min.
  • Supports Hot Swapping.
  • Systems & files copy mode supports Windows  (FAT16/32/64,NTFS), Linux (ext2/ext3/ext4) and Mac (HFS, HFS+, HFSX.)
  • Data Sanitization: Quick Erase, Full Erase, DoD Erase and DoDErase + Compare.
  • Supports NVMe & AHCI PCIe SSD.
  • Supports SATA Express M.2/U.2 (via adapter) PCIe SSD & Sata HDD.

SP101

  • 1-1