NVMe PCIe

מתקני שכפול, העתקה ומחיקה מסוג PCIe SSD   

מתקני השכפול והעתקה של דיסקים מסוג NVMe PCIe אותם אנחנו מספקים, הם פרי פיתוחה של חברת U-Reach הטיוואנית ובייצורה, חברה המובילה בתחומה בעולם. מתקנים אלו מאפשרים שכפול והעתקה של קבצים בעלי נפח גבוה ומאפשרים שכפול של עד חמישה עותקים בו זמנית, במהירות העברה גבוהה של עד 60 GB לדקה אלה מכשירים מסדרת High Speed PE Series , המהיר ביות בעולם תוך שמירה על איכות התוצר הסופי.

מכשירים חדשים מסדרת PH מאבחנים באופן אוטומטי את סוגי הדיסקים ( Sata -NVMe ).

מכשירים אלה משכפלים במהירות הגבוהה מאד של 24GB/M

בנוסף לכך, יש סדרה חדשה מסדרת PV במהירות של 12GB/M עם מחירים נמוכים יותר

מתקני השכפול שלנו מאפשרים פרודוקטיביות גבוהה, אשר אינה משפיעה על מהירות השכפול גם במקרים בהם מדובר במספר יחידות העתקה גדול. מתקני ה PCIe מאפשרים ארבעה מצבים של שכפול והעתקה: שכפול מהיר וחכם, שכפול של כל המחיצות, שכפול חלקי ושכפול מלא. ביחד הם יכולים לענות על כל דרישות שכפול והעתקה שתתקלו בהן. מכשירים אלה יכולים למעשה להעתיק כל סוגי דיסקים קשיחים עם מתאמים מתאימים.

בנוסף מתקני ה PCIe עונים על רמות שונות של מחיקה של מידע, הם מצוידים בפונקציה מחיקה מאובטחת, מחיקה מהירה, מחיקה מלאה ומחיקה טוטלית של מידע על פי הסטנדרטים של משרד ההגנה האמריקאי).

המכשירים שלנו הם היחידים שעובדים ללא חיבור למחשב ויתרונם הגדול הוא במניעה של העברת וירוסים מהמחשב לדיסקים החיצוניים.

 

PCIe SSD NVMe Duplicators

sp101
ph 600 24.jpg
PH1100-left.jpg
1-15 NVME.jpg
PV400 UR- front.jpg