תוכלו למצוא אותנו

בטלפון:

5734546 03 972+

4460101 52 972+

בכתובת:

ת.ד 518 רמת גן,

521051 ישראל 

  • Grey Facebook Icon

בפייסבוק:

  • Standalone, no PC/software required to operate the duplicator.
  • One big master HDD for backup several source drives.
  • Easy to restore source image back to its original HDD.
  • No data compression. 
  • Light weight and portable design.

Goblin HDD Image Maker

model